NOTAS DE PRENSA

Inwesycja w Lubartowie (28/01/2010)

Fabryka mrożonek

Lubartow

Jedna z hiszpańskich firm rozważa wybudowanie w Lubartowie fabryki mrożonek. Inwestycja warta jest około 30 mln. euro.

Do Lubartowa zawitała niedawno delegacja jednej z hiszpańskich firm. Rozważa on zainwestowanie w Lubartowie ponad 30 mln euro.

Fabryka mrożonek miałaby zostać wybudowana na terenach inwestycyjnych objętych programem „Czas na Lubartów – kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje” Obecnie zima przerwała prace, ale już wiosną kontynuowane będzie przygotowywanie wspomnianych terenów pod inwestycje. Na tych terenach planowane jest też wybudowanie zakładu zagospodarowania odpadów.

Jak mówi Burmistrz, Jerzy Zwoliński, w fabryce pracę znaleźć by mogło nawet 200 osób. Zyskali by też okoliczni rolnicy, których płody rolne trafiałyby do fabryki.

Źródło:  www.lubartow24.pl