SOBRE POLONIA

Rzeczpospolita Polska to jedno z największych Państw w Europie Środkowowschodniej. Graniczy z Rosją, Litwą, Białorusią, Ukraina, Słowacją, Czechami i Niemcami. Od północy Polskę ogranicza Morze Bałtyckie, co pozwala na łatwy dostęp do portów skandynawskich jak i do Morza Północnego. Stolica Polski, Warszawa, jest położona w centrum Państwa. Powierzchnia Polski to 312.677 km kwadratowych, co sytuuje ją na dziewiątym miejscu w Europie co do wielkości i sześćdziesiątym dziewiątym na Świecie. Rzeczpospolita Polska liczy 38.23 milionów mieszkańców.

Dlaczego Polska? Co charakteryzuje Polskę:

 • Wysoka stabilność polityczna i socjalna.
 • Wysoki poziom przejrzystości.
 • System fiskalny i podatkowy zgodny z europejskimi kanonami.
 • Wysoki poziom życia.
 • Infrastrukturę, która pomimo słabości, jest ze strony Brukseli wspierana funduszami strukturalnymi, co rokuje na poprawę jej stanu.
 • Polska uzyskała około 60.000 milionów Euro na cele strukturalne i poprawę spójności w odniesieniu do państw - starych członków EU (poza tym 26.000 milionów Euro na cele Polityki Rolnej), będąc pierwszym odbiorcą w terminach pomocy europejskiej wyznaczonych w kalendarzu na lata 2007-2013.

INNE POWODY INWESTOWANIA W POLSCE

 • Wielkość rynku i tania siła robocza.
 • Około 50 tysięcy przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego.
 • Perspektywy wzrostu ekonomicznego.
 • Zakup nieruchomości ze strony obcokrajowców z Unii Europejskiej nie wymaga autoryzacji, poza normami przejściowymi.
 • Cena wynajmu na rynku powierzchni biurowych w Warszawie waha się pomiędzy 10 i 20 Euro za m2
 • Ceny za wynajem powierzchni przemysłowych w Warszawie to około 5 Euro/m2 na miesiąc.
 • Polska to jedno z młodszych społeczeństw europejskich - połowa mieszkańców jest poniżej 35 lat. Jednocześnie to drugi kraj europejski pod względem liczby studentów. Polskie społeczeństwo posiada wysoki procent osób z wyższym wykształceniem.
 • Spółki międzynarodowe widzą w Polsce odpowiednie miejsce do outsourcingu działów wspierających główną działalność, takich jak na przykład działy księgowe czy call center. Polska staje się Centrum Europejskim w zakresie serwisów Offshoring (BPO).
 • Polskie fabryki oferują wysokie standardy jakości i produktywności przy stosunkowo niskich kosztach pracy. Poza tym usytuowanie Polski w sercu Europy powoduje, że koszty logistyczne i dystrybucji są niższe a te aktywności jednocześnie bardziej wydajne.
 • Turystyka zdrowotna i agroturystyka, z 200 - letnią historią powodują, że Polska może przekształcić się w centrum "turystyki estetycznej" w Europie.
 • 62 % ludności stanowi ludność miejska.
 • 12 milionów Polaków mieszka za granicą.
 • Najbardziej popularnym językiem obcym jest angielski.
 • Wzrost PKB o 5,4 % dzięki eksportowi.
 • Średnia miesięczna płaca brutto to: 2.289,57 PLN (około 500 €).
 • Klasyfikacja kraju pod względem Standard & Poors - dywizy - (długi okres / perspektywa / krotki okres): A- / Pozytywna /A-2.
 • Proces prywatyzacji rozpoczęty w 5.631 przedsiębiorstwach państwowych.
 • Przedsiębiorstwa i osoby fizyczne z UE i EFTA rozwijają aktywności ekonomiczne w Polsce dysponując przy tym tymi samymi prawami, co przedsiębiorstwa krajowe.
 • Wsparcie ze strony Państwa w stosunku do nowych inwestycji jest zgodne z normami poparcia społeczeństwa z UE
 • Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych i inne jednostki oferują swoje wsparcie inwestorom.